חפש פרסום תקופתי

חפשנקה
0.25%
להודעות וסיכומים של דיוני הריבית
אינפלציה בשנה האחרונה דצמבר 2013 עד דצמבר 2014-0.2%
יעד אינפלציה 1% - 3%
לנתוני אינפלציה

שערי חליפין יציגים

עדכון אחרון: 29/01/2015
יחידות מטבע השער שינוי יומי
דולר 3.9260 -0.4816%
ליש"ט 5.9395 -1.0496%
100 יין 3.3268 -0.7281%
אירו 4.4403 -0.9525%
נומינאלי אפקטיבי -0.909%
© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012