02/03/2014 | לקראת כניסתו למחזור של השטר החדש בעריך 50 ₪, בנק ישראל מסר היום דוגמאות ראשונות של השטרות ליצרנים, ספקים ומפעילים של מכונות ממכר, ספירה ומיון הנדרשים לכייל... המשך הכתבה בנושא היערכות מקדימה לקראת השקת השטר הראשון בעריך 50 ₪ בסדרת השטרות החדשה ...
09/07/2014 | במסגרת ההיערכות להנפקת השטר החדש נדרשים מפעילי המכונות האוטומטיות להשלים את כיול המכונות למכירת מוצרים ולספירת שטרות באמצעות תוכנה מתאימה לזיהוי שטר ה-50 ₪... המשך הכתבה בנושא השלמת היערכות מפעילי מכונות אוטומטיות לקראת הכנסתו למחזור של השטר החדש בעריך 50 ש"ח - הראשון בסדרת השטרות החדשה ...
© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012