23/11/2015 | בנק ישראל מודיע כי במהלך חודש דצמבר 2015, צפוי להיכנס למחזור השטר החדש בעריך 200 ₪ - השני בסדרת השטרות החדשה. על המועד המדויק תבוא הודעה בימים הקרובים. ... המשך הכתבה בנושא השלמת היערכות מפעילי מכונות אוטומטיות לקראת הכנסתו למחזור של שטר ה-200 ₪ מהסדרה החדשה ...
19/08/2015 | הנתונים המוצגים בסקירה זו מעידים שהיקף מחזור המזומן במדינת ישראל ממשיך לגדול בכל שנה באופן עקבי, וזאת למרות זמינותם של אמצעי תשלום אלקטרוניים מתקדמים.... המשך הכתבה בנושא הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2014 ...

פרסומים אחרונים