19/08/2015 | הנתונים המוצגים בסקירה זו מעידים שהיקף מחזור המזומן במדינת ישראל ממשיך לגדול בכל שנה באופן עקבי, וזאת למרות זמינותם של אמצעי תשלום אלקטרוניים מתקדמים.... המשך הכתבה בנושא הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2014 ...
18/06/2015 | לקראת כניסתו למחזור של השטר החדש בעריך 200 ש"ח, מסר בנק ישראל דוגמאות ראשונות של השטרות ליצרנים, ספקים ומפעילים של מכונות ממכר, ספירה ומיון הנדרשים לכייל א... המשך הכתבה בנושא היערכות מקדימה לקראת השקת השטר החדש בעריך 200 ₪, השני בסדרת השטרות החדשה ...

פרסומים אחרונים