איתור סניפי בנקים

המידע מוצג ככלי עזר לציבור, והאחריות לתוקפו על התאגידים הבנקאיים בלבד.

סניפי הבנקים שברשות הפלסטינית אינם מפוקחים על ידי המפקח על הבנקים ומופיעים בקובץ לצרכי מידע בלבד.

© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012