חפש

איתור סניפי בנקים

המידע מוצג ככלי עזר לציבור, והאחריות לתוקפו על התאגידים הבנקאיים בלבד.

סניפי הבנקים שברשות הפלסטינית אינם מפוקחים על ידי המפקח על הבנקים ומופיעים בקובץ לצרכי מידע בלבד.

© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012